Ikezuki repetitie

Araumi Daiko Dojo Deurnestraat 239, Mortsel, Mortsel

Ikezuki

Araumi Daiko Dojo Deurnestraat 239, Mortsel, Mortsel

Taikidoki

Araumi Daiko Dojo Deurnestraat 239, Mortsel, Mortsel

Repetitie van volgende nummers: Shima-Uchi, Fubuki, Sichi Sei, Fuga, Rainy Day, Tsunami, Follow me, Daikin, Isamigoma, Gocoo, Tenko

Feniks rep

Araumi Daiko Dojo Deurnestraat 239, Mortsel, Mortsel

niv. 1 @ dojo

Araumi Daiko Dojo Deurnestraat 239, Mortsel, Mortsel

Ga naar de bovenkant