Kijk op deze pagina of stuur een mail naar info@araumidaiko.com. Let wel, een inschrijving is pas geldig als ook alle betalingen zijn uitgevoerd!