Kijk op deze pagina of stuur een mail naar info@araumidaiko.com. Let wel, een inschrijving is pas geldig als ook het lesgeld is betaald!