Geen enkele!
Eenieder die geprikkeld wordt door de diepe klanken van de taiko kan starten en zal plezier beleven aan het taiko leren spelen.